Filtrai

Ugdymo planas reglamentuoja ugdymo programų įgyvendinimą gimnazijoje 2015-2017 m.m. Remiantis šiuo dokumentu, organizuojamas formalusis ugdymas (mokomieji dalykai, pamokų skaičius konkrečioje klasėje, individualūs ugdymo planai, diferencijuotas mokymas ir kt.) ir neformalusis švietimas (būreliai, projektai). Šiame dokumente fiksuojama mokslo metų trukmė, mokinių atostogų laikas. Dėl šių priežasčių galima teigti, kad 2015-2017 m.m. ugdymo planai yra vienas svarbiausių dokumentų gimnazijos bendruomenei. Kviečiame susipažinti su 2015-2017 m.m. ugdymo planu ir juo vadovautis.

 

Dokumentą galima rasti čia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija rugsėjo 1 - ąją pasitiko puikia šventine nuotaika, moksleivių veiduose nebuvo matyti liūdesio dėl greitai prabėgusios vasaros.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise