Kiekvienais mokslo metais gimnazistams rūpi, ar lankant Menų mokyklą, Sporto mokyklą ir kitas neformaliojo švietimo įstaigas galima nedalyvauti atitinkamos srities pamokose. Gimnazijoje siekiama, kad mokiniai galėtų suderinti formaliojo ir neformaliojo ugdymosi veiklas.

Kviečiame susipažinti su naujai parengtu „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių atleidimo nuo kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos (stalo tenisas, tinklinis, smiginis), šokio, dailės, muzikos, teatro pamokų (jų dalies) tvarkos aprašuword logo. Naujasis dokumentas bus pristatytas ir klasės valandėlių metu.

Taigi mokiniai gali būti atleisti pamokų, jei laiku iki rugsėjo 25 dienos parašys prašymą ir pristatys reikalingus dokumentus iš kitų įstaigų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise