I-IV klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti mokomuosius dalykus. Susiklosčius nenumatytoms situacijoms ar pasikeitus ateities planams, mokiniai gali keisti individualų planą.

Nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos yra pakeitimų „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos apraše“ (patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.4V-137).

Kviečiame susipažinti su „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašu“!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise