2015 m. gruodžio 21 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308 buvo patvirtinta „Geros mokyklos koncepcija“. Dokumente akcentuojama, kad svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas tinkamas mokyklos misijos įgyvendinimas, t.y. geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje ir mokymosi patirtys.


Savaime suprantama, kad mokytis geroje mokykloje nori kiekvienas, o ir mokytojai nori dirbti geroje mokykloje. Kas yra gera mokykla, nusprendėme išsiaiškinti su 1e klasės mokiniais, kurie dalyvavo trumpalaikiame projekte „Mūsų gimnazija: saugu, įdomu, prasminga“. Mokiniai susipažino su „Geros mokyklos koncepcijos“ svarbiausiomis idėjomis, diskutavo su gimnazijos darbuotojais ir išsakė savo pamąstymus apie gerą mokyklą.

Interviu su gimnazijos direktoriumi E.Kontrimu.  text64

Interviu su gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.Levickiene text64

Interviu su gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaite text64
Interviu su gimnazijos istorijos mokytoja V.Narkauskiene text64
Interviu su gimnazijos socialine pedagoge A.Dimšaite text64
Interviu su gimnazijos socialine pedagoge V.Žigutiene text64
1e klasės mokinių mintys apie gerą mokyklą text64

Apibendrinant galima teigti, kad gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, kurioje visi – mokiniai, mokinių tėvai ir mokytojai - eina viena kryptimi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

Karjeros planavimas

Gamtos mokslai įdomiai

Ateities inžinerija

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise