Šių metų spalio 23 dieną Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko pirmokų gimnazistų, kurie rugsėjo 1-ąją įsiliejo į mūsų gimnazijos bendruomenę, krikštynos. Renginio organizatoriai gimnazijos antrokai. Jie pasiūlė krikštynų temą ,,Versmės“ kino apdovanojimai Sidabrinės bulvės 15”. Kiekvienai pirmokų klasei teko traukti burtus ir taip sužinoti, kokio žanro filmą turės sukurti bei suvaidinti vieną sceną. Burtai lėmė, jog 1a (klasės vadovė Regina Butkienė) rodė žiūrovams vesterną, 1b (klasės vadovė Rasa Černiauskienė) apgaubė fantastika, 1c (klasės vadovė Loreta Stadolnikienė) nustebino džiugia romantika. 1d (klasės vadovė Aurelija Griščenkienė) užbūrė animacija, o 1e (klasės vadovė Vida Minkevičienė) privertė susigūžti iš siaubo. Antrokai norėjo įsitikinti, ar tikrai pirmokai verti gimnazisto vardo ir pakrikštyti neskubėjo. Po vaidinimo kiekvienai klasei dar skyrė papildomas užduotis, kad patikrintų naujokų žinias, sumanumą, proto lankstumą.

 

Atlikus reikiamus patikrinimus, nustatyta, kad visos pirmokų klasės buvo puikiai pasiruošusios ir džiaugsmingai nusiteikusios dalyvavo krikštynų ceremonijoje. Renginio organizatoriai, antrokai, džiaugėsi, jog visi pirmokai, sėkmingai atlaikė patikrinimą ir verta juos priimti į savo būrį. Antrokai sveikino pirmokus ir įteikė jiems Sidabrinės bulvės 15 apdovanojimus – pripažinimą, kad jie tikri gimnazistai. Visa gimnazijos bendruomenė naujai iškeptiems versmiečiams linki sėkmės, darbštumo ir atkaklumo siekiant mokslo aukštumų.

Pasibaigus mokinių šėliojimui aktų salėje, gimnazijoje renginys dar tęsėsi, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Liutkevičienė mums parašė: ,, Tradiciškai po gimnazistų krikštynų vyko buvusių ir esamų mokytojų apskritojo stalo diskusija. Šiais metais joje dalyvavo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius E. Kontrimas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Levickaitė, pirmų klasių auklėtojos R. Butkienė, R. Černiauskienė, L. Stadolnikienė, A. Griščenkienė, V. Minkevičienė, psichologė R. Baleišienė, Gimnazijoje svečiavosi „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui O. Kanapkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Vileikienė, buvusios klasių auklėtojos V. Narvydienė, V. Barščevičienė. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Levickaitė supažindino susirinkusius su naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatais, su mokinių pasiekimais naujoje mokykloje. „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Vileikienė pristatė standartizuotų testų analizę. Pedagogai analizavo standartizuotų testų rezultatus, ieškojo sąsajų su dabartiniais pasiekimais. Diskusijoje buvo nutarta ne tik tęsti kasmetinius susitikimus-diskusijas, bet ir organizuoti platesnes diskusijas, kuriose dalyvautų visų pakopų pedagogai, t.y., Elektrėnų pradinės mokyklos, „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos administracijos atstovai ir mokytojai. Be to, pedagogai susitarė organizuoti atviras pamokas. Juk Elektrėnų jaunimas – visų mieste esančių mokyklų mokiniai, prie kurių brandos prisideda Elektrėnų miesto pedagogų bendruomenė. Jei bendri mokiniai, tai ir bendras darbas!“

Rimantė Jagelavičiūtė (3e),
jaunoji žurnalistė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise