Kokio dydžio baubas yra VGK?

Nuo 2015 metų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Tai labai aktyvi ir svarbi komisija gimnazijoje: per savaitę vyksta 1-2 susirinkimai, per mėnesį vyksta 1-2 prevencinės priemonės, informacinio pobūdžio renginiai, akcijos, daugiau nei dvidešimčiai mokinių teikiama konsultacinė pagalba. Mokiniai, pedagogai, tėvai – visi kartu taip kuria saugesnį gyvenimą.

Pakalbinome Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos VGK atstoves Violetą Žigutienę ir Aušrą Dimšaitę – Gaučienę norėdami išsiaiškinti, kaip sekasi kurti vaikų gerovę gimnazijoje.

 

Danutė Liutkevičienė: Kas yra VGK?

Violeta Žigutienė: VGK - vaiko gerovės komisija. Jau pats pavadinimas pasako, kad komisijos paskirtis - rūpintis vaiko gerove, saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą bei pažangą, ir atlikti visas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Aušra Dimšaitė – Gaučienė: Vaiko gerovės komisija – darni komanda. Tai socialinė pedagogė Violeta Žigutienė, socialinė pedagogė Aušra Dimšaitė – Gaučienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė, psichologė Rūta Baleišienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Čarienė, etikos mokytoja Teresė Einorienė, specialioji pedagogė Marijona Sajetienė, mokytojo padėjėja Rita Grigonienė.

Danutė Liutkevičienė: Kai kalbame apie VGK, pasigendu šypsenų veide. Su kokiais sunkumais susiduria VGK?

Violeta Žigutienė: Sunkiausia mano darbe patirti nusivylimą. Labiausiai liūdina mokiniai, kurie praleidžia daug pamokų, vėluoja į jas. Juk akivaizdu, kad lankomumas ir pasiekimai labai susiję. Kartais net aktyvi VGK veikla neduoda jokių rezultatų. Iš tėvų pagalbos labai sunku sulaukti – jie tarsi bėga nuo atsakomybės. Gerai, kad mokinių, be pateisinamos priežasties praleidžiančių pamokas, gimnazijoje nėra daug. Kai VGK kasdienybėje tenka susidurti su daugybe problemų, labai džiugina net ir mažiausia sėkmė. Pavyzdžiui, pasikvieti mokinį į VGK, pasikalbi su juo, su dėstančiais mokytojais - lankomumas pagerėja. Tai didžiulė sėkmė! Dėl vieno sėkmingo atvejo darbinės energijos užtenka dienai, savaitei, mėnesiui! Sunkioje kasdienybėje išmokome džiaugtis net mažiausiomis sėkmėmis!

Aušra Dimšaitė - Gaučienė: Man socialiniu pedagogu būti įdomu, nes kiekvieną dieną laukia nauja veikla, ir turiu galimybę prisidėti prie socialinės gerovės kūrimo. Manau, kad gimnazijoje socialinė veikla sėkmingai integruojama į ugdymo procesą. Po pamokų prisišaukti mokinių į užsiėmimus neįmanoma, tad integruotos dorinio ugdymo pamokos – puiki išeitis. Dėkoju mokytojoms Teresei Einorienei ir Redai Ramanauskienei už bendradarbiavimą. Džiugina mūsų darbe tai, kai mokinys ateina paklausti patarimo, pasikalbėti, tuomet žinome, kad mumis tikima ir pasitikima. O jei po keleto pokalbių mokinys pasitaiso (nepraleidžia pamokų, pagerėja mokymasis, tampa linksmesnis), VGK laiminga! Įsiminė atvejis, kai po integruotos pamokos apie patyčių prevenciją mokiniai pasisiūlė dirbti kartu. Mane žavi, kad yra empatiškų, jautrių kitų bėdoms jaunuolių. VGK darbe sunkiausia tai, kad dažniausiai sėkmingų rezultatų tenka laukti labai ilgai, o kartais tenka net pralaimėti...

Danutė Liutkevičienė: Ne paslaptis, kad yra gimnazijoje mokytojų, kurie priekaištauja VGK, kad ši perdėtai rūpinasi mokiniais, gina tik juos, o mokytojai lieka užriby.

Violeta Žigutienė: Tokiems mokytojams galiu pasakyti, kad yra mokytojų profsąjunga, kuri gina jų reikalus, ir rekomenduoju jiems kreiptis į ją. Mokytojams dar kartą pabrėžiu, kad mūsų komisija - tai VAIKO GEROVĖS komisija.

Danutė Liutkevičienė: Teko girdėti, kad yra mokinių, kurie bijo VGK? Gal nereikia VGK, jei mokiniai jos bijo?

Violeta Žigutienė: VGK būtinai reikia, ne kaip baudžiamojo organo, o kaip didžiausio pagalbos teikėjo. Net neįsivaizduoju gimnazijos be VGK!

Aušra Dimšaitė - Gaučienė: VGK tikrai reikia! Vaiko gerovės komisijos nariai dirba tikslingai, geranoriškai. Gimnazijos bendruomenė žino, kur gali kreiptis pagalbos, ir kreipiasi. VGK pirmininkė Violeta labai atsakingai atlieka savo pareigas. Ji subūrė puikią komandą! Žinutė visiems mokiniams: „Į VGK kreipkitės drąsiai! Komisija geranoriškai nusiteikusi JUMS PDADĖTI. Bendromis jėgomis rasime sprendimą! Kviečiu tėvus būti aktyvesnius, įsijungti į vaiko gyvenimą gimnazijoje, bendrauti, bendradarbiauti su VGK nariais, kreiptis ne tik tada, kai iškyla problemos, bet ir teikti pasiūlymus, susijusius su prevencine veikla, prisidėti prie įvairių organizuojamų akcijų, renginių. Juk mes visi norime, kad vaikams būtų gera“.

Danutė Liutkevičienė: Dėkoji už pokalbį ir linkiu kuo mažiau baimių ir kuo daugiau sėkmės istorijų!