Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJA KVIEČIA MOKYTIS 1-4 GIMNAZIJOS KLASĖSE

mokiniai

Norintys mokytis gimnazijos 1- 4 klasėse į raštinę privalo pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymą (už vaiką iki 16 metų prašymą rašo vienas iš tėvų (rūpintojų));
  • mokinio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo) kopiją;
  • pagrindinio ugdymo programos I, II dalies baigimo pažymėjimą;
  • (Pažymėjimą galėsite pateikti vėliau (iki rugpjūčio 30d.), kai jį išduos mokykla, kurioje dabar mokotės.)
  • individualų ugdymo planą (pildo atvykę į gimnaziją tik būsimi trečiokai).

Pageidaujama, kad būsimi pirmokai pateiktų standartizuotų testų rezultatus.

Į gimnaziją mokytis neakivaizdiniu būdu (2, 3, 4 klases) priimami suaugę asmenys:

  • siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio  ar vidurinio ugdymo programų);
  • turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti  dalyko(ų) įsiskolinimus;
  • 16–17 metų dirbantys jaunuoliai.

 

Pageidaujantys mokytis gimnazijoje iki rugsėjo 15 d. pateikia elektroninį sveikatos pažymėjimą.

Daugiau informacijos galite sužinoti atvykę į gimnaziją (Elektrėnai, Saulės g. 30) arba paskambinę telefonu (8 528) 39 894.

Administracija