mokiniai

Norintys mokytis gimnazijos 1- 4 klasėse į raštinę privalo pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymą (už vaiką iki 16 metų prašymą rašo vienas iš tėvų (rūpintojų));
  • mokinio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo) kopiją;
  • pagrindinio ugdymo programos I, II dalies baigimo pažymėjimą;
  • (Pažymėjimą galėsite pateikti vėliau (iki rugpjūčio 30d.), kai jį išduos mokykla, kurioje dabar mokotės.)
  • individualų ugdymo planą (pildo atvykę į gimnaziją tik būsimi trečiokai).

Pageidaujama, kad būsimi pirmokai pateiktų standartizuotų testų rezultatus.

Į gimnaziją mokytis neakivaizdiniu būdu (2, 3, 4 klases) priimami suaugę asmenys:

  • siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio  ar vidurinio ugdymo programų);
  • turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti  dalyko(ų) įsiskolinimus;
  • 16–17 metų dirbantys jaunuoliai.

 

Pageidaujantys mokytis gimnazijoje iki rugsėjo 15 d. pateikia elektroninį sveikatos pažymėjimą.

Daugiau informacijos galite sužinoti atvykę į gimnaziją (Elektrėnai, Saulės g. 30) arba paskambinę telefonu (8 528) 39 894.

Administracija

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise