Vyrauja nuomonė, kad mokykloje svarbiausia mokytis ir siekti kuo geresnių rezultatų: aštuoni gerai, bet dešimt – dar geriau. Skaičiukais išmatuoti žinias galima, bet kaip išmatuoti bendrąsias kompetencijas? Juk bendrųjų kompetencijų balais ar procentais neįvertinsi. Tiesiog žiūri – matai žmogų, brandžią asmenybę, aktyvų visuomenininką, empatišką kaimyną, nepailstantį lyderį, kūrėją ar bandytoją. Žiūri ir džiaugiesi, kad mokykliniame suole jis išmoko ne tik gramatikos taisyklių, matematikos formulių ar fizikos dėsnių, bet ir tapo įdomiu žmogumi.

Kai gimnazijoje nutyla skambutis į pamokas, prasideda neformaliojo švietimo veiklos. Direktoriaus pavaduotojos Aurelijos Griščenkienės duomenimis, gimnazijoje būrelių pasirinkimas labai įvairus (veikia 24 būreliai), kuriuos lanko apie 300 gimnazistų (skaičius nuolat kinta, nes mokiniai, ieškodami savęs, keičia savo pasirinkimus). Būreliuose ugdomi akademiniai, meniniai, sportiniai gebėjimai bei pilietiškumas. Populiariausi ir aktyviausiai lankomi sporto – tinklinio, stalo teniso, atletinės gimnastikos – būreliai. Daugiausiai pavienių entuziastų galima sutikti E.V.G. kino studijos, jaunojo tyrėjo, skaitovų būrelyje, muzikavimo studijoje ir robotikos laboratorijoje. Būtina pabrėžti, kad neformaliojo švietimo veiklose ugdomas žmogus. Žmogus, kuris ne tik mokosi, bet ir aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, turi įvairių interesų, geba prisitaikyti prie dinamiško gyvenimo, moka stebėti savo pasiekimus, nebijoti suklysti ir siekti asmeninės pažangos. Ne paslaptis, kad labai dažnai gyvenime žmogui labiau prisireikia ne akademinių žinių, o bendražmogiškų gebėjimų. O neformalusis ugdymas ir suteikia galimybę ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, plėtoti mokinių kompetencijas, orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

                      Be bendrųjų kompetencijų ugdymo, neformaliojo švietimo veiklos padeda tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, netgi padeda kurti karjerą. Lankydamas būrelį mokinys pastiprina savo mokymąsi. Kai mokytojas ir mokinys bendradarbiauja ne tik pamokoje, bet ir po pamokų, pasiekiama puikių rezultatų. Gimnazistai noriai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, varžybose. Geriausias būdas pasiruošti šioms veikloms – formaliosios ir neformaliosios veiklos derinimas, integravimas. Pavyzdžiui, 16 mokinių dalyvavo vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“ – 10 mokinių tapo nugalėtojais, 11 mokinių lanko skaitovų būrelį - visi tapo nugalėtojais savivaldybėje, regione, respublikoje, 10 mokinių lanko robotikos laboratoriją – 4-5 mokiniai itin aktyvūs konkursų dalyviai, pelnę ne vieną diplomą. Socialinės pedagogės Violetos Žigutienės duomenimis, per šiuos mokslo metus Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje net 106 mokiniai lyderiai, įvairiausių konkursų ir olimpiadų nugalėtojai! Pasiruošti dalykinei olimpiadai pamokoje nėra galimybių, tad mokytojas, derinantis pamokinę ir nepamokinę veiklas, sukuria tinkamas sąlygas gilinti žinias ir pasiruošti dalykinėms olimpiadoms.

                      Vienas iš mokymo(si) būdų – užsiėmimai netradicinėse erdvėse. Pamokas apie fotosintezę, fotospektrą, skirtingų gyvūnų kraujo sudėtį ir skirtumus bei elektros laboratorinius darbus biologijos mokytoja Audrutė Jančiauskienė šiais metais organizavo Kauno tvirtovės VII forte. Didžiausią įspūdį mokiniams paliko pamoka apie žiurkės anatominę sandarą. Į šią pamoką vyko tie mokiniai, kurie planuoja savo ateitį sieti su medicina. Buvo puiki proga pasitikrinti, ar gali būsimas medikas preaparuoti kūną. Užsiėmimai vyko ir VU Gyvybės mokslų centre. Genetikos katedroje mokiniai daug sužinojo apie mutacijas, pamatė jas per elektroninį mikroskopą. Mokiniai lankėsi ekologijos laboratorijoje ir sužinojo, kad net bites galima treniruoti ir kad tokios bitės padeda oro uostuose atrasti narkotikus.

Netradicinis mokymasis po pamokų, dalyvavimas edukacinėse išvykose, susitikimai su mokslininkais, būrelių lankymas, dalyvavimas projektinėje veikloje ugdo žmogų. Ne visi mokiniai įsitraukia į neformalųjį ugdymą ir netradicines veiklas. Masiškumas čia ir nereikalingas. Reikalingas savitumas, unikalumas, gilumas, galimybės ir pasirinkimai. Kai mokytojas entuziastas, o mokiniai trokšta pažinti pasaulį, kartu jie gali daug daugiau!

Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise