Jeigu paklaustume buvusių mokinių, ką jie prisimena iš praėjusių laikų mokykloje, tai viena iš jiems įsimintinų detalių būtų mokytojai. Atėję į gimnaziją 1 (9) klasių mokiniai adaptacijos apklausoje akcentuoja buvusius ir esamus mokytojus, vienų ilgisi, kitais džiaugiasi arba nusivilia. Kažkada gimnazijoje vyko apskrito stalo diskusija, kurioje buvo susirinkę bendruomenės nariai. Pokalbis vyko apie tai, kas yra svarbu mokiniui, kad jis gerai jaustųsi ir norėtų mokytis. Vėl nuskambėjo atsakymas – mokytojas ir jo asmenybė. Įsiminė tokie paauglių žodžiai: jeigu mokytojas turi autoritetą ir yra sukūręs gerus santykius su mokiniais, jie jam gali atleisti ir klaidas, ir silpnumo akimirkas. Šie atsiliepimai kalba apie vieną - apie mokytojo ir jauno žmogaus santykio svarbą mokymo procese.

Mokymo(si) proceso analizė rodo, kad ne šimtu procentų mokinio mokymosi sėkmė priklauso nuo mokytojo, tačiau mokytojo darbas svarbus. Paauglys yra pakankamai subrendęs, kad remdamasis savo vidiniais motyvais, ignoruodamas nepalankias aplinkybes (net ir neigiamus santykius su mokytoju), užsispyręs gali pasiekti, ko nori. Paauglystė yra ir spąstai, nes šiame laikotarpyje jaunas žmogus turi kitų svarbių raidos uždavinių, todėl dažnai jo noras mokytis ir siekti rezultatų mažėja. Paskatos iš išorės tampa gana svarbiu elementu, skatinančiu tą norą. Čia tampa svarbus mokytojo, kaip mokymosi motyvacijos stimulo, vaidmuo. Užsienio ir Lietuvos mokslininkų atlikti tyrimai kalba apie emocinės aplinkos ir subjektyviai patiriamos sėkmės svarbą mokymosi procese. Dažnai tam didelę reikšmę turi pozityvus mokytojo ir mokinio santykis.

Konsultacijų metu susiduriu su mokymosi problemų turinčiais paaugliais, kurie sako, kad nekenčia vieno ar kito dalyko. Panagrinėjus problemą detaliau paaiškėja, kad ne dalykas čia kaltas, o santykis su mokytoju. Deja, nutinka taip, kad santykį su mokytoju mokiniai perkelia į dalyką ir ima dalyko nekęsti, neruošti namų darbų ir neiti į pamokas. Kaip pasekmė atsiranda neigiami mokymosi rezultatai. Pasikalbėjus paaiškėja, kad paaugliui silpnai sekasi šis dalykas, turi daug mokymosi spragų, mokytojas dažnai jam priekaištauja ir rašo neigiamus pažymius. Tokia situacija įmeta jauną žmogų į beviltiškumo ir bejėgystės duobę. Tokie mokiniai niekada nepapasakoja apie tai, kad mokytojas vertina kiekvieną jo pastangą, pastebi ir įvardija jo sėkmes, padeda, kai tik prireikia pagalbos. Dažniausiai jie jos ir neprašo, nes yra įsitikinę, kad nesulauks. Iš tokių situacijų išaiškėja, koks yra svarbus mokytojo palaikantis, geras žodis, tikėjimas mokinio galiomis, parama, atjauta ir supratimas. Susiduriu ir su tokiomis situacijomis, kai, pasikalbėjus su mokytoju, jis imasi papildomų veiksmų vieno ir kito mokinio atžvilgiu ir situacija pagerėja bent laikinai, pavyzdžiui, paauglys užbaigia pusmetį be neigiamų pažymių. Jaunas žmogus patiria sėkmę, sublizga jo akys, išsitiesia pečiai ir pagerėja mokymosi motyvacija. Kad atsiradusi viltis nedingtų, tos sėkmės reikia nuolat bent po truputį.

Mokinio ugdymą palyginčiau su gėlės auginimu. Jeigu augalas yra palankioje erdvėje, o jo augintojas ją laisto ir tręšia, tai jis pagal savo prigimtines galimybes veši ir puošia aplinką. Jeigu augalui trūksta šilumos, drėgmės ar maisto, tai jo vaizdas bus nekoks. Nuo augintojo pastangų priklauso rezultatas.

Šiuolaikinio mokytojo darbas labai sudėtingas, nebepakanka vien tik dalykinių kompetencijų. Perskaičius naujai ŠMM išleistą Pedagogų etikos kodeksą buvau sukrėsta mokytojo profesijai keliamų reikalavimų. Supratau, kaip sunku jų visų laikytis, kiek reikia mokytojui turėti pastangų ir noro. Šiandien mokykloje pedagogams reikia daug vadybinių, filosofinių, psichologinių žinių, nuolatinio aktyvaus domėjimosi, geros sveikatos, puikios intuicijos, lankstumo, neišsenkančios energijos ir t.t. Visų šių dalykų ir dar daugiau reikia, nes naujos kartos mokiniams yra svarbios ne tik žinios, bet ir naujas požiūris, metodų įvairovė, psichologinis komfortas.

Psichologė Rūta Baleišienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise