Danutė Liutkevičienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui): Šiandieninė mokykla kritikuojama, kad mokiniai „apkraunami“ teorine medžiaga, namų darbais, o mokymo metodai riboja galimybes mokytis šiuolaikiškai ir pasiekti geresnių rezultatų. Tai vienas iš mitų apie šiuolaikinę mokyklą. Dabartinė mokykla ne „apkrauna“ mokinius, o tik pasiūlo daugybę galimybių. Mokiniai labai skirtingi: vieni ignoruoja siūlomas veiklas, skundžiasi dėl per didelio krūvio, o kiti įsiklauso į pasiūlymus, noriai bendradarbiauja, patys siūlo idėjas ir inicijuoja daugybę veiklų.

 

Be to, šiandieninėje gimnazijoje 3(11)-4(12) klasėje mokinys turi galimybę pasirinkti mokymosi kryptį, mokomuosius dalykus. Vieni mokiniai pasirenka kuo mažiau ir paprasčiau, o kitiems netgi pritrūksta pasirinkimų, jie norėtų mokytis visų mokomųjų dalykų. Mokiniai labai skirtingi, jų poreikiai taip pat. Džiaugiuosi mokiniais, kurie išnaudoja visas siūlomas galimybes, geba suderinti skirtingas veiklas: randa laiko ir akademinei, ir neformaliai veiklai. Kartais mokinių galimybės net stebina! Stebina  mokinių noras siekti gilumos, t.y. vienam dalykui ar vienai sričiai skirti visą laiką, visas jėgas. Atrodo, kad dar mokykliniame suole mokiniai tampa profesionalais! Maloniai stebina ir tie mokiniai, kurie geba kiekybę suderinti su kokybe: pasirenka daug dalykų ir visose srityse atsakingai siekia rezultatų. Tai įvairiapusės asmenybės. Stebiuosi: kaip jie spėja?! Kaip jie gali?!“

Karolis Živulskas (3e klasės mokinys): Skirtingų pomėgių suderinamumas atsiranda tuomet, kai patinka kardinaliai skirtingi užsiėmimai ir su nei vienu iš jų nenori atsisveikinti. Dabar gyvenu norėdamas vis stipriau judėti į priekį ir augti kaip asmenybė. O kad žmogus tobulėtų visapusiškai, reikia ir mokslo, ir sporto, ir visuomeninės veiklos. Kai turi daugybę hobių, gali jais varijuoti ir jie niekada neatsibos, nes neįklimpsi į monotonišką rutiną: vienas pomėgis tampa savotišku poilsiu nuo kito pomėgio. Galbūt dėl to ir suspėju domėtis įvairiais ir skirtingais dalykais.

 

Aktyviam būti yra tikrai nesunku, kadangi savivaldybėje ir mokykloje yra skatinama imtis veiksmų, krutėti, veikti, todėl kiekvienas jaunas žmogus, panorėjęs tobulėti moksle ar visuomeninėje veikloje, tikrai gaus patarimų, palaikymą, reikalingą bei naudingą informaciją. Nemanau, kad jau esu pasiekęs kokių nors puikių rezultatų, tad nežinau, koks tai yra jausmas ir kiek tai reikalauja pastangų.

Galėčiau išskirti mokytojus, kurie padėjo man atlikti didelį šuolį į priekį: Daiva Vileikienė, Lina Alimienė, Odeta Kanapkienė, Vilija Narvydienė, Elvyra Kasperavičienė, Diana Niparavičienė bei dabartinė auklėtoja Vida Minkevičienė. Būtent mokytojams tariu nuoširdų ačiū už tikėjimą, už skatinimą domėtis įvairesne nei vadovėlio medžiaga, už padrąsinimą kalbėti prieš klasę, už naudingus ne tik dalykinius patarimus, bet ir už požiūrio į gyvenimą bei vertybinių nuostatų formavimą.

Vida Minkevičienė (fizikos mokytoja metodininkė, 3e klasės auklėtoja): Karolis yra motyvuotas, siekiantis savo tikslo mokinys. Jis domisi ir gamtos mokslais, ir socialiniais mokslais. Karoliui puikiai sekasi ir humanitariniai, ir tikslieji dalykai. Jis vienas iš tų mokinių, kuris racionaliai išnaudoja turimą laiką. Karolis mokosi ir Nacionalinėje moksleivių akademijoje, kur gilina biologijos ir fizikos žinias. Kad Karolis užsibrėžtus tikslus įgyvendina, įrodo jo pasiekimai: pusmečių pažymiai tik „labai gerai” ir „puikiai”, prizinės vietos savivaldybės olimpiadose, respublikiniuose konkursuose. Labai svarbu, kad Karolis moka dirbti komandoje (2016 metais respublikiniame gamtamoksliniame konkurse „Mūsų eksperimentas” laimėjo III vietą, „Euroscolos 2016“ konkurse – I vietą). Karolis aktyvus klasės gyvenime ir prisiima atsakomybę: teatro festivalyje „Felicija-2017” suvaidino pagrindinį vyro vaidmenį miuzikle „Katės”. Man, kaip klasės auklėtojai, ramu: jei Karolis imasi kokio darbo, jį atlieka puikiai ir iki pabaigos!

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise