Mokytis į Seimą

Šią nepaprastą lapkričio 9  dieną mūsų 1a klasė važiavo į  Vilnių dalyvauti netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pagrindų pamokoje. Turėjome laisvo laiko Vilniuje centre bei ekskursiją Lietuvos Respublikos Seime.

Važiuodami į Vilnių mes dainavome, juokėmės ir bendravome. Važiuodami labai nekantravome patekti į Seimą, bet atvažiavę į Vilnių turėjome laisvą valandą. Kas tiesiog vaikščiojo, kas ėjo į kavinę, o kas nusprendė nusipirkti šiltesnių rūbų žiemai. Vaikščiodami Vilniaus centre buvome stabtelėję Vinco Kudirkos aikštėje, prie Žemaitės, Lietuvos rašytojos, paminklo ir prie paminklo sovietinėms aukoms atminti. Paminklus fotografavome ir siuntėme į bendrą klasės grupę. Kai ėjome Gedimino prospektu, užmatėme mūsų mokytojus kavinėje skaniai geriančius kavą. Pamojavome. Atėję prie Seimo laukėme visų kitų. Lūkuriuodami stebėjome, kaip vyksta filmavimas, iš karto supratome, kad čia TV Žinioms.

Prie Seimo mus pasitiko Elektrėnų tarybos narys Dovydas Bliujus. Ačiū jam už idėją, pagalbą, sumanymą!  Prie įėjimo mus patikrino metalo detektoriumi, kad nekeltume grėsmės Seimo nariams. Visiems praėjus metalo detektorių prasidėjo pamoka Seime. Pirmiausiai Seimo narė Rudelienė papasakojo apie Seimo narių darbus. Pasirodo, būtent Seime priimami kiekvienam lietuviui svarbūs įstatymai! Gidė mus atvedė į pagrindinę Seimo salę, kur pasikalbėjime su gerbiama E.Rudeliene ir išklausėme gidės pasakojimų. Mane nustebino tai, kad Seimo nariai beveik neturi laisvo laiko ir kad juo tapti galima nuo 21 metų.

Apėjome dar dvi sales. Viena iš jų buvo skirta 1990-03-11 dienai. Taip pat sutikome Seimo narį E. Zingerį, kuris Seime nuo pat 1990 m. Seime svečiavosi delegacijos iš Tibeto, Taivano, Honkongo ir Birmos, tad E. Zingeris juos mums pristatė. Negalėjau patikėti, kad sutiksiu tokius įžymius žmones! Su jais nusifotografavome. Netikėta ir džiugu buvo tai, kad prie mūsų prisijungė ir Seimo pirmininkė V. Čmilytė. 

Taigi kelionė pavyko. Pamoka neprailgo. Gal ir jūs norėtumėte mokytis Seime?

Viktorija

Kelias į Lietuvos širdį

Mes su klase važiavome į Seimą.

Laisvu laiku vaikščiojome Gedimino prospektu ir išvydome himno autoriaus Vinco Kudirkos paminklą, lietuvių rašytojos Žemaitės  paminklą bei paminklą sovietų aukoms atminti.

Pagaliau priėjome Seimą. Mus pasitiko Elektrėnų Tarybos narys D.Bliujus, Seimo narė E.Rudelienė. Išgirdome daug pasakojimų apie Seimo narių darbą, šventes, svečius. Mums parodė dvi sales – senąją ir naująją. Sužinojome, kur ir kaip priimami Lietuvai svarbūs įstatymai.

Mes sutikome svečių iš Kinijos, Honkongo, Birmos, Taivano. Pasirodo, jie atvažiavo išsiaiškinti, kaip Lietuvai pavyko išsilaisvinti iš priespaudos.

Nusifotografavome su svečiais, Seimo nariu E.Zingeriu, Seimo pirmininke V.Čmilyte.

Dėkoju visiems, kas prisidėjo prie netradicinės pamokos.

Vygintas


 

 

Netradicinė pilietiškumo pagrindų pamoka Seime

Aš su savo klase lapkričio 9 dieną vietoj paskutinių pamokų važiavome į Seimą. Su mumis važiavo mūsų auklėtoja Aurelija Griščenkienė, geografijos mokytojas Edvinas Simonavičius ir lietuvių kalbos mokytoja Danutė Liutkevičienė.

Važiavome autobusu. Atvykę į Vilnių turėjome apie valandą laisvo laiko pasivaikščioti po Vilnių iki susitikimo prie Seimo. Per tą valandą mes vaikščiojome po Gedimino prospektą, pamatėme Žemaitės, V.Kudirkos ir Sovietinėms aukoms atminti skirtus paminklus. Susitikę su visa klase ir mokytojais prie Seimo mes pasiruošėme dokumentus ir įėjome į Seimą. Mus pasitiko Seimo narė Edita Rudelienė ir Elektrėnų Tarybos narys Dovydas Bliujus. Jie mums rodė ir pasakojo apie Seimą, vaikščiojo kartu su mumis. Mes pamatėme skirtingas Seimo sales, išgirdome apie jas istorijų, nusifotografavome. Viską sutikome Seimo narį Emanuelį Zingerį. Jis pakvietė užsienio šalių atstovus, papasakojo apie juos, išdėstė jų šalių problemas. Visi  nusifotografavome ir grįžome atgal į mūsų laukiantį autobusiuką. Grįžome į Elektrėnus.

Man ši išvyka labai patiko, sužinojau apie Seimą daug naujų dalykų, smagiai praleidau laiką. Tikiuosi, daugiau tokių išvykų.

Augustas

 

Pamoka Seime

Ši kelionė prasidėjo tuo, kad visa 1A klasė dainavo autobuse. Su mumis važiavo mylimieji mokytojai: D. Liutkevičienė, A. Griščenkiene ir E. Simanavičius. Buvo smagi pradžia.

Atvykę į Vilnių pasivaikščiojome Gedimino prospektu, užkandome. Gedimino prospekte  pamatėme tautos patriarcho V. Kudirkos aikštę, rašytojos Žemaitės skulptūrą, paminklą sovietų aukoms atminti. Po to nuėjom apsipirkti (tik niekam nesakykit!) Buvo smagu ir įdomu.

Atvykę  prie Seimo rūmų laukėme mokytojų ir matėme, kaip filmuoja „Žinias“. Patekome visa klase į televiziją!

Atvykus į Seimo rūmus mus labai gerai patikrino, ar neturime ginklų. Netgi ėjome pro metalo detektorių. Paskui mus šiltai pasitiko Seimo narė E. Rudelienė ir Elektrėnų Tarybos narys D.Bliujus. Aplankėme dvi sales - senąją ir naująją. Jos labai skiriasi spalvomis, stiliumi. Besibaigiant ekskursijai,  mes sutikome Seimo narį E. Zingerį. Jis mus supažindino su atstovais iš Honkongo, Taivano, Kanados, Tibeto, Birmos. Mes su jais nusifotografavome. Prieš išeidami gavome mažų dovanėlių.

Štai kaip puikiai praėjo lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pagrindų pamoka Seime. Ar tu norėtum tokios trumpos, bet smagios pamokėlės Seime?

Atėnė


 

 


Vaikai, susirinkę Seime

Lapkričio 9 dieną 1a klasė atvažiavo  į Seimą. Mokinius lydėjo mokytojai E.Simonavičius, D.Liutkevičienė, A.Griščenkienė, o pasitiko Elektrėnų Tarybos narys D.Bliujus ir Seimo narė E.Rudelienė.

Vaikščiodami Gedimino prospekte pamatėme Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos, rašytojos Žemaites paminklus ir paminklą sovietinėms aukoms atminti. Tada nukeliavome  į Seimą.  Čia teko pereiti metalo detektorių. Mus patikrino, ar nekeliame  Seimo nariams pavojaus. Apsilankėme posėdžių salėje, kur vyksta posėdžiai ir priimami įstatymai.

Atrodė, kad jau viskas baigėsi... Ir  tada  sutikome Seimo narį E.Zingerį. Jis pristatė mums atstovus iš Birmos, Honkongo, Tibeto, Taivano ir Kanados. Kai Zingeris pasakojo apie atstovus, atėjo Seimo pirmininkė V.Čmilytė, nusifotografavo su mumis.

Siūlau ir jums atvykti į Seimą.

Dautartas

Kelias į Seimą

Atvažiavę į Vilnių, pasivaikščioję pamatėme kelis paminklus. Pavyzdžiui, Vinco Kudirkos, Žemaitės ir sovietinių laikų aukoms atminti.

Apžiūrėję visus paminklus keliavome į Seimą. Seime mus pasitiko Dovydas Bliujus. Praėję metalo detektorių, mes susitikome  gidę ir Seimo narę Editą Rudelienę. Kartu apžiūrėjome Lietuvai ir Seimui kitų šalių skirtas dovanas, ėjome į sales – naująją ir senąją, kalbėjome apie Seimo narių darbą. Mums papasakojo apie balsavimus Seimo posėdžiuose. Nustebino, kad senojoje posėdžių salėje gyveno šikšnosparnis!

Vaikščiodami Seimo koridoriais sutikome delegacijas iš Kanados, Taivano, Honkongo ir Tibeto. Vėliau sutikome Seimo narį E.Zingeri. Jis mus supažindino su Azijos šalių politika.

Mes pasikalbėjome, nusifotografavome ir keliavome namo.

Gabija

 

Į Seimą su 1a!

1a prieina prie Seimo. Ją sutinka Elektrėnų Tarybos narys D. Bliujus. Jis nusiveda prie metalo detektoriaus. Praėję sutinkame Seimo narę E. Rudelienę. Jie mus veda prie Seimo salės ir pasakoja apie Seimo istoriją, išduoda įdomių faktų  ir kt. Senojoje Seimo salėje mums pasakojo, kaip 1990 m. kovo 11d.  buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė.

Išeidami iš Seimo salių  mes sutinkome Seimo narį E. Zingerį. Jis mums pristatė Kanados, Birmos, Tailando, Honkongo, Tibeto atstovus/ es. Buvo netikėta ir įdomu!

Po to su visais nusifotografavome ir netgi E. Zingeris paprašė, kad Seimo pirmininkė su mumis nusifotografuotų. Ir ji sutiko!

Pasibaigus ekskursijai mes atsisveikinome su  Seimo nariais,  svečiais, su Azijos šalių atstovais, su Seimo nariu E. Zingeriu, su Seimo pirmininke V Čmilyte ir išvažiavome namo.

                      O tu ar  važiuotumei  su 1a į ekskursiją?

Darius

Ekskursija po Seimą

Mes, 1A klasės mokiniai, su mokytojais D. Liutkevičiene, A. Griščenkiene ir E. Simonavičiumi važiavome į ekskursiją. Apsilankėme Seime ir vaikščiojome po Gedimino prospektą. Gedimino prospekte stabtelėjome V. Kudirkos aikštėje, prie Žemaitės paminklo ir pastovėjome prie paminklo sovietinėms aukoms atminti.

Seime mes susitikome Elektrėnų tarybos narį D.Bliujų, susipažinome su Seimo nare E. Rudeliene. Mus nuvedė į pagrindinę ir senąją salę. Pagrindinėje salėje dabar vyksta posėdžiai, o senojoje posėdžiai vykdavo seniau. Senoji Seimo salė vadinama Kovo 11-osios sale. Joje buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Šioje salėje Seimo nariai būna tik per šventes.

Ekskursijos pabaigoje sutikome delegaciją iš Kanados, Taivano, Honkongo, Tibeto ir Birmos. Taip pat sutikome Seimo narį E. Zingerį, Seimo pirmininkę V. Čmilytę. Mes su jais pasikalbėjime, nusifotografavome.

Štai tokia buvo netradicinė pilietiškumo pagrindų pamoka. Mes sužinojome pakankamai daug, tad kviečiu ir jus apsilankyti.

Karina ir Leila


 

Netikėtas susitikimas su V.Čmilyte

Atkeliavome Vilnių. Mums leido pasigrožėti Vilniumi, Gedimino prospektu, paminklais. Turėjome apie valandą pasivaikščioti ir pasigrožėti. Per tą laiką aš pamačiau daug nuostabių bei gražių paminklų. Po tos valandos mes turėjome ateiti prie Seimo.

Nustebino tai, kad reikėjo eiti pro metalo detektorių. Visi ėjome pro metalo detektorių po vieną. Atėję į drabužinę ir palike daiktus, mus susitikome  Seimo narę E.Rudelienę. Ji mus vedžiojo pro Seimą ir pasakojo apie Seimo narių darbą. Buvo ir gidė, kuri nusivedė į pagrindinę salę, kur vyksta posėdžiai bei priimami įstatymai.

Ekskursijos pabaigoje mes netikėtai sutikome Seimo narį E. Zingerį. Jis mums papasakojo apie Honkongo, Taivano, Tibeto, Birmos delegacijas, kurios ėjo kartu su juo. E.Zingeris mums pasiūlė nusifotografuoti. Besifotografuodami netikėtai pamatėme Seimo pirmininkę V.Čmilytę, kuri draugiškai ir linksmai nusifotografavo kartu.

Kernius

Seimo istorija ir įspūdžiai

Mes, pirmos klasės mokiniai, lapkričio 9 dieną buvome pakviesti į Seimą. Važiavome su mokytojais D. Liutkevičiene, A. Griščenkiene ir E. Simonavičiumi.

Eidami  Gedimino prospektu, stabtelėjome prie šių paminklų: himno autoriaus V.Kudirkos, rašytojos Žemaitės, Sovietinėms aukoms atminti.

Įėję į Seimą nustebome, kaip buvo tylu. Praėjome pro metalo detektorių ir rūbinėje pasikabinome striukes. Mus pasitiko Seimo narė E. Rudelienė. Ji papasakojo apie Seimo narių darbą ir įstatymų priėmimo procedūras. Gidė papasakojo apie Kovo 11-osios salę, išklausėme pasakojimo apie Lietuvos valstybingumą. Ekskursijos metu daug fotografavome. Nusifotografavome ir su E. Zingeriu, ir su V. Čmilyte, ir su kitų šalių atstovais.

Gedimino prospekte buvo smagu! Seime buvo labai įdomu! Gal ir  jūs norėtumėt nuvažiuoti į Seimą?

Ignas

Seimo nuotykiai

Lapkričio 9 dieną buvo netradicinė integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pamoka. Vykome į Seimą su visa klase. Mus lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros, ekonomikos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai.

Prieš eidami į Seimą  vaikščiojome pro Vilnių, po Gedimino prospektą, matėme daug įdomių dalykų, kaip V. Kudirkos paminklą, Žemaitės paminklą ir kita. Prie Seimo visa klasė pateko į žinias. Filmavo reportažą apie rūkymą, garinimą.  Aktuali mums tema...

Seime mus pasitiko Elektrėnų Tarybos narys Dovydas Bliujus ir Seimo narė Edita Rudelienė. Mes turėjome gidę, kuri mus vedžiojo ir pasakojo apie Seimo narių darbą. Matėme dvi Seimo salės (naująją ir senąją).

Netradicinės pamokos pabaigoje  mes sutikome E.Zingerį su svečiais iš Tailando, Tibeto, Honkongo, Birmos, Kanados. Seimo narys E.Zingeris pristatė mums svečius ir papasakojo apie juos. Prie mūsų stabtelėjo ir  Seimo pirmininkė V.Čmilytė,  visi karu nusifotografavome.

Keliavome namo linksmi, šį tą sužinoję.

Simonas

Lietuvos Seimo Rūmai

Lapkričio 9 dieną vykome į Seimą su mokytojais D. Liutkevičiene, A. Griščenkienę, E. Simonavičiumi ir bendraklasiais.

Atvažiavome į Vilnių, turėjome laisvo laiko, pasivaikščiojome Gedimino prospektu, pamatėme daug istorinių paminklų: Vinco Kudirkos paminklą, rašytojos Žemaitės skulptūrą, paminklą sovietinėms aukoms atminti.  

Prie Seimo mus pasitiko  Elektrėnų tarybos narys D. Bliujus. Įėjome į Seimo rūmus, mus turėjo patikrinti, ar nieko blogo neįsinešėm. Taip saugo Seimą, kad nekiltų pavojaus Seimui. Pasikalbėjome su Seimo nare E.Rudeliene. Su gide aplankėme Seimo sales, matėme užsienio šalių dovanas Lietuvai. Buvome ir senojoje salėje. Ten vyksta šventės, pavyzdžiui Kovo 11-oji.

Vėliau buvome posėdžių salėje, apžiūrinėjome paveikslus. Pabaigoje ekskursijos sutikome Birmos, Tibeto, Taivano, Honkongo atstovus. Paplojome jiems už gerą darbą, pasikalbėjome. Pavyko sutikti ir Seimo pirmininkę V.Čmilytę, pasidarėme nuotraukų.

Kai važiavome su bendraklasiais namo, buvo linksma ir smagu viską prisiminti. Įspūdžius papasakojome ir namiškiams. O ar tu norėtum nuvykti į Seimą?

Ugnė

 

 

 

1a klasės netradicinės pamoka

arba

Ką papasakojo draugai...

Prieš išvažiuojant į Vilnių mokytojai D.Liutkevičienė, E.Simonavičius ir mūsų gerbiama auklėtoja A.Griščenkienė surinko visus mokinius, palydėjo į autobusą. Dainuodami  mokiniai važiavo į Vilnių. Tai įvyko lapkričio 9 dieną.

Vilniuje mokiniai pasivaikščiojo  Gedimino prospektu, aplankė Seimą. Tai buvo netradicinė  lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pagrindų pamoka.

Atvykus į Vilnių mokytoja D.Liutkevičienė mokiniams davė užduotį. Reikėjo rasti kuo daugiau kultūros paminklų. Mokiniai rado tris – himno autoriui V.Kudirkai, rašytojai Žemaitei, paminklą stalinizmo aukoms atminti. Lūkuriuojant prie Seimo, 1a pateko į TV laidos „Žinios“ kadrą.

Seime mokiniams patiko. Mokiniai sužinojo apie Seimo narių darbą, sutiko daug įžymių žmonių ir net svečių iš Azijos, su kuriais pasikalbėjo.  

Pasisvečiavę Vilniuje ir Seime, 1a klasės mokiniai autobusu grįžo į Elektrėnus.

Manau, kad mokiniai išmoko gan daug apie Lietuvos kultūrą ir politiką ir gerai praleido laiką. Manau, ir man reikėjo važiuoti į Seimą.

Kajus

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise