Tarptautinės konferencijos dalyviai

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje vasario 19 dieną darbą pradėjo tarptautinė konferencija „Kalba gimtoji lūposna įdėta”, kurią organizavo „Versmės” gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė V. Dobrovolskienė ir muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Airijos, JAV, Kaišiadorių rajono ir mūsų savivaldybės mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Konferencija prasidėjo muziejuje, kur buvo pristatyta privataus kolekcininko, bibliofilo V. Kavaliausko leidinių paroda.  Mokiniams buvo įdomu išgirsti, kad mūsų interneto amžiuje yra žmonių, ieškančių senų knygų ir už jas mokančių nemažas sumas.  Susirinkusius konferencijos dalyvius sveikino Elektrėnų savivaldybės vicemeras A.  Vyšniauskas.  Po sveikinimų pranešimus skaitė: kun. M. Talutis (Lenkija), D. Balčėnienė („Ąžuolyno” pagr. m-kla), D. Marcinkevičienė (Vievio gimn.), A.Sidaravičienė („Versmės” gimn.).

Į kvietimą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje atsiliepė Lietuvos ambasada Airijoje. Ambasados atašė Simonas Narvydas atsiuntė vaizdo pranešimą apie Lietuvos ambasados veiklą vienijant lietuvius, gyvenančius Airijoje.

 Konferencijos dalyviams atašė perdavė nuoširdžius Lietuvos ambasados Airijoje ambasadorės R. Adomaitienės linkėjimus, palinkėjo konstruktyvaus darbo. Ponas Simonas savo pranešime daug dėmesio skyrė bendruomenių veiklai, kalbėjo apie lituanistinio švietimo situaciją Airijoje.

Airijos Monagano miesto  lietuvių bendruomenės vadovė E. Pastarnokienė konferencijos – seminaro dalyviams papasakojo apie bendruomenės renginius, tradicinių lietuvių švenčių, mugių, koncertų, akcijų organizavimą. Ji pasidžiaugė, kad mieste lietuvių bendruomenės veikla yra puikiai matoma, nes lietuvaičiai ne tik lietuviškas šventes švenčia, bet ir dalyvauja airiškose šventėse. Tada jie žygiuoja apsirengę tautiniais drabužiais, nešasi Lietuvos valstybinę vėliavą. Monagane veikia ir lietuviška mokykla, kurioje mokosi apie 810 mokinių. Mokykla gyvuoja jau 9 metus, kaip ir pati bendruomenė.

Airijos Dundalko miesto lituanistinės Kovo 11-osios mokyklos mokytojos atsiuntė puikų vaizdo pranešimą apie antrus metus gyvuojančios mokyklos veiklą. Konferencijos dalyvius sveikino visi mokyklėlės mokinukai mojuodami trispalvėmis. Mokyklos savininkė A. Lukoševičienė, direktorė E. Butkienė, mokytojos A. Dobrovolskaitė ir E. Rudytė papasakojo apie darbą su vaikais nuo 4 iki 14 metų, apie kasdieninę vaikų veiklą mokykloje.  Juk mokykloje mokosi ir lietuvių, ir mišrių šeimų vaikai, tad ir ugdymo metodai, ir mokymo būdai reikalauja iš mokytojų kruopštaus pasirengimo pamokoms. Mokyklėlės vaikai deklamuoja eiles, mokosi lietuviškų šokių ir dainų, organizuoja tautines mūsų šventes.

Vaizdo pranešimą atsiuntė ir JAV dirbanti mokytoja lituanistė Marija Dainienė, kuri pasidžiaugė mokyklos Vašingtone tradicijomis. Mokytoja dirba su ketvirtosios lietuvių kartos išeivių vaikais, tad į šventes renkasi seneliai, tėvai, vaikai ir anūkai. Kartų ryšys labai svarbus siekiant išsaugoti lietuvybę ir lietuviškąsias tradicijas. Konferencijos dalyviai džiaugėsi girdėdami Amerikoje gyvenančius lietuvius, deklamuojančius lietuviškas eiles.

Šie ir kiti užsienyje dirbančių lietuvių pranešimai  priminė, kad ir toli nuo Lietuvos gyvenantys mūsų tautiečiai rūpinasi gimtąja kalbą ir tautos tradicijomis.

2

Po trumpos kavos pertraukėlės  pranešimus  skaitė  „Versmės“ gimnazijos antrokės:  A. Bacevičiūtė, 2e  ir U. Piliponytė, 2e (mokytoja L. Stadolnikienė), E. Nesterovaitė, 2d (mokytoja R. Černiauskienė), A. Marcinkevičiūtė, 2b (mokytoja E. Kasperavičienė) bei „Versmės“ gimnazijos kalbininkų  būrelio „Gyva kalba“ atstovės: S. Tubiūtė, 1a, G. Maleckaitė, 1a, T. Piliponytė, 1a,  M. Ščerbavičiūtė, 1a (mokytoja A. Sidaravičienė).  Savo pranešimuose mokiniai aptarė įvairias problemas, ar lietuvių kalba liks tik prasčiokams,  kokia yra šiuolaikinio jaunimo kalba, raštingumo problema ir jos sprendimo būdai, lietuvių kalba internete. Išryškėjo  ,,Versmės“ gimnazistų vertybinė nuostata: lietuvių kalba yra viena iš seniausių kalbų, ji turtinga,  išsaugojo  tarmes ir  mes turime gerbti ir puoselėti savo gimtąją kalbą, nes „mirusi kalba - mirusi tauta“,- akcentavo jaunieji kalbininkai.

Išklausę mokinių pranešimus,  darbą tęsė ir skaitė pranešimus mokytojai: A. Baranauskienė (Vievio gimn.), L. Ručinskienė („Versmės“ gimn.), J. Nikoliukienė („Versmės“ gimn.),  A. Liutkevičienė („Versmės“ gimn.), V. Dobrovolskienė („Versmės“ gimn.).

  Aptarę  gimtosios kalbos problemas, konferencijos dalyviai džiaugėsi  gauta įdomia informacija, dalijosi kilusiomis mintimis ir neskubėjo skirstytis namo.

Vilija Dobrovolskienė,

„Versmės“ gimnazijos jaunieji žurnalistai,

nuotraukos T. Diemonto

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise