Projekto dalyviai

„Versmės“ gimnazijoje šiais mokslo metais nutarta didelį dėmesį skirti gimtajai kalbai. Priimti Bendrieji kalbos reikalavimai, kurių, tikimasi, sąžiningai laikysis ir mokiniai, ir mokytojai. Gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvių kalbos instituto ir asociacija „Lituanistų sambūris“ vykdomame projekte „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“. Šio projekto koordinatorė gimnazijoje mokytoja A. Sidaravičienė, kuri į projektą įtraukė 1a ir 2c klasių gimnazistus.

Tik prasidėjus naujiesiems mokslo metams, mokytoja supažindino mokinius su projekto tikslais, uždaviniais ir darbais, kuriuos turėtų atlikti projekto dalyviai. Pasak mokytojos A. Sidaravičienės, buvo neramu, kaip pasiūlymą sutiks pirmokai, tik atėję į gimnaziją ir iš karto įtraukti į projektą. Pirmasis mokinių projektinis darbas buvo sukurti

 2c
Projekto dalyviai

rašinį tema ,,Ką aš veikiu internete“ arba ,,Ką man pasakoja seneliai apie savo jaunystę?“ Dabar mokytoja džiaugiasi, kad 2c ir 1a klasės mokiniai įsitraukė į veiklą ir gerai atliko pirmąją užduotį - sukūrė rašinius. Mokytoja pasakoja, kad ištaisius 41 darbą ir išanalizavus klaidas, paaiškėjo, jog mokinių rašomoji užteršta svetimžodžiais. Tiesa, jų buvo ne tiek ir daug: sukūsti (1), flešiukas (1), failas (1), dar pasitaikė ir tokių žodelių, kurių vertinimas problematiškas ( Agar.io, Counter-Strike: Global Offensive), paaiškėjo, kad mokiniai vartoja, bet nemoka rašyti VLKK jau pripažintų svetimžodžių „Facebook“, „Skype“. Šių žodžių rašyba ir vartojimas gimnazistams dar neaiškus, nes taisyklingas pasakymas kalbėti skaipu arba kalbėti per skaipą, ne visiems žinomas, todėl buvo rašoma: „dažnai kalbu su skaipu, skaipo pagalba“. Taigi atliktas projekto darbas, mokytojos manymu, parodė, kad mūsų mokiniai, o kartais ir mokytojai nemoka taisyklingai vartoti šiuolaikinės leksikos, kuri plūste plūsta į mūsų gimtąją kalbą, o kiekvieno lituanisto pareiga – pasiūlyti mokiniui taisyklingą lietuvišką žodį ir padėti atsikratyti populiarių barbarizmų.

Projekto dalyviai jau atliko ir antrąjį darbą – atsakė į apklausos, pateiktos internete, kausimus. Tikime, jog mūsų mokytojai ir dalis mokinių yra pasiryžę kalbėti taisyklinga gimtąja kalba, rūpinasi, kad jos neterštų barbarizmai.

Jaunieji žurnalistai

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise