Darbo užmokestis 2018 m.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  2018 m.
Iš mokinio krepšelio

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2017 m. vid.  I ketv.  II ketv.  III ketv.  IV ketv.  2018 m. vid. 
1. Direktorius 1 1483  1452  1996      
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1138  1119  1119       
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (suaugusių klasėms)
Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui
0,25  242 
238  238       
4. Socialinis pedagogas 1 654 
663  663       
5. Psichologas 1 640 
649  649       
6. Specialusis pedagogas 0,25 180 
185  185       
7. Bibliotekos vedėjas 1 567 
635  635       
8. Skaityklos darbuotojas 1 490 
530  530       
9. Mokytojo padėjėjas  0,5 216 
231  231       
10. Mokytojas be kategorijos* 1 382 
417  417       
11. Mokytojas* 5 458 
484 484       
12. Vyr. mokytojas* 21 516 
514  514       
13. Mokytojas metodininkas* 34 544 
534  534       
14. Mokytojas ekspertas* 7 608 
619  619       

 

* - už 18 val. per savaitę.

 Iš aplinkos lėšų

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2017 m. vid.  I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2018 m.
vid.
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 933 
994  994       
2. Vyriausias buhalteris 1 999 
1060  1060       
3. Buhalteris  1  466  440  440       
4. Raštinės vedėjas  1  460  492  492       
5. Archyvaras 0,25 102  106  106       
6. Laborantas 1 417  424  424       
7. Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 399  421  449      
8. Budėtojas 1,5 401  401   426       
9. Sargas  2,5 530  548  568       
10. Kiemsargis  2 381  400  400       
11. Valgyklos vedėjas  1 462  492  492       
12. Virėjas  4 403  421  421       
13. Indų plovėjas  0,5 191  200  200       
14. Valytojas  12 381  400  400       
15. Sandėlininkas 0,25 100  104  104       
16. Kompiuterinių sistemų  specialistas 1 418  436  436       

  arch45 Darbo užmokestis 2017 m.

  arch45 Darbo užmokestis 2016 m.