Papildomų darbų grafikas

Papildomų darbų atsiskaitymo grafiką rasite čia 

Darbo užmokestis 2018 m.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  2018 m.
Iš mokinio krepšelio

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2017 m. vid.  I ketv.  II ketv.  III ketv.  IV ketv.  2018 m. vid. 
1. Direktorius 1 1483  1452  1996      
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1138  1119  1119       
3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (suaugusių klasėms)
Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui
0,25  242 
238  238       
4. Socialinis pedagogas 1 654 
663  663       
5. Psichologas 1 640 
649  649       
6. Specialusis pedagogas 0,25 180 
185  185       
7. Bibliotekos vedėjas 1 567 
635  635       
8. Skaityklos darbuotojas 1 490 
530  530       
9. Mokytojo padėjėjas  0,5 216 
231  231       
10. Mokytojas be kategorijos* 1 382 
417  417       
11. Mokytojas* 5 458 
484 484       
12. Vyr. mokytojas* 21 516 
514  514       
13. Mokytojas metodininkas* 34 544 
534  534       
14. Mokytojas ekspertas* 7 608 
619  619       

 

* - už 18 val. per savaitę.

 Iš aplinkos lėšų

Eil. Nr.  Pareigybė Pareig.
sk.
2017 m. vid.  I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 2018 m.
vid.
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 933 
994  994       
2. Vyriausias buhalteris 1 999 
1060  1060       
3. Buhalteris  1  466  440  440       
4. Raštinės vedėjas  1  460  492  492       
5. Archyvaras 0,25 102  106  106       
6. Laborantas 1 417  424  424       
7. Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 399  421  449      
8. Budėtojas 1,5 401  401   426       
9. Sargas  2,5 530  548  568       
10. Kiemsargis  2 381  400  400       
11. Valgyklos vedėjas  1 462  492  492       
12. Virėjas  4 403  421  421       
13. Indų plovėjas  0,5 191  200  200       
14. Valytojas  12 381  400  400       
15. Sandėlininkas 0,25 100  104  104       
16. Kompiuterinių sistemų  specialistas 1 418  436  436       

  arch45 Darbo užmokestis 2017 m.

  arch45 Darbo užmokestis 2016 m.

 


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268