Ką nuveikėme birželio mėnesį?

Dar prieš metus, lyg įtardami 2019 metų birželio karštį, nusprendėme mokslo metų pabaigoje vykdyti ne pamokas, o aktyvią kultūrinę ir pažintinę veiklą bei netradicinius užsiėmimus.

Nuo birželio 10 dienos pamokos nevyko. Jas pakeitė renginiai ir individualios konsultacijos. Renginių ciklą pradėjo užsienio kalbų ugdymui skirta diena „Per kalbas į pasaulį“, kurios metu vyko viktorina - žaidimas „Ieškojimai ir atradimai“. Lietuvių kalbos ugdymui skirtą dieną mokiniai galėjo dalyvauti viktorinoje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, atlikti individualias užduotis ir gauti pažymių. Birželio 12 dieną buvo organizuojama matematinio ir finansinio raštingumo ugdymui skirta diena. Mokiniai dalyvavo matematiniame protmūšyje, praktikume „Kiek kainuoja studijos?“ Birželio 14 dieną istorijos mokytojai organizavo socialinei ir pilietinei veiklai skirtą dieną. Buvo sodinamas medelis tremtiniams atminti. Labai aktyvi buvo sporto šventė! Klasių komandos ir pavieniai entuziastai kovojo ir dėl medalių, ir dėl asmenybių rekordų! Pirmokai labai aktyvūs buvo žaidime „Išgelbėk draugą“, kurį organizavo visuomenės sveikatos specialistė Kristina Čarienė. Kuriantiems mokiniams labai patiko „Menų reidas“. Tradicinis renginys „Šok į tėvų klumpes“ – puiki idėja apsilankyti tėvų darbovietėse. Tenka pripažinti, kad ne vienas mokinys pasinaudojo galimybe pasilikti namuose ir tėvų profesiją išbandyti tik mintyse. Vasara! Norisi nieko neveikti... Be minėtų reginių, vyko ekskursijos su klase, pokalbiai ir įsivertinimas „Aš toks!“

Tiesa, aktyvumas nebuvo šimtaprocentinis, suolai nebuvo mokinių apgulti. Daug trečiokų jau dirba, antrokai, įveikę lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimus, nusprendė pasiilsėti, pirmokai noriai dalyvavo ne tik renginiuose, bet individualiose konsultacijose.

Kai diskusijoje apie ateinančius mokslo metus paklausėme mokinių, ar reikia netradicinių veiklų, gavome aiškų atsakymą: svarbiausia, kad nebūtų birželio mėnesį pamokų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

 

Netradicinės veiklos birželio mėnesį man labai įdomios. Man patinka dalyvauti renginiuose ir išmokti ką nors nauja, neįprasta, nekasdieniška.

Emilija Burnaševa, 2a

Birželis karštas, būtų galima pasilepinti ir pliaže. Tačiau daug smagiau dalyvauti organizuotose veiklose.

Laura

Dalyvavau matematikos viktorinoje. Man patiko dirbti komandoje su klasės draugais. Nepatiko per sunkūs klausimai.

Viktorija Gustaitė, 2a

 

Kai už lango geras oras, sunku mokytis ir kimšti informaciją į galvą. Daug geriau dalyvauti renginiuose ir išbandyti save naujose veiklose ir įvairiose srityse.

Greta Apanavičiūtė, 2a

 

Dalyvavau Sporto šventėje. Manau, kad reiktų įdomesnių užduočių.

Liucija Milena Moisevič, 2a

 

Geras sumanymas birželio mėnesį organizuoti netradicines veiklas! Vasaros metu sunku išsėdėti pamokose. Be to, dalyvaudamas renginiuose ir netradicinėse pamokose mokinys turi galimybę gauti geresnių pažymių ir išsitaisyti pusmečio pažymius.

Paulina Janavičiūtė

 

Su didžiausiu malonumu dalyvavau „Menų reide“. Man patinka piešti ir kurti rankdarbius.

Audrė G., 2d

 

Menas yra geriausias dalykas atskleisti save, perteikti savo emocijas, išgyvenimus. „Menų reidas“ man patiko.

Silvija Vaškelytė, 2a

Įsiminė „Menų reidas“. Turėjau galimybę atsipalaiduoti.

Greta

Su kolege kalbėjome apie tai, ką atsimename iš savo mokyklos. Nors abi mokėmės toli viena nuo kitos, ji Trakuose, aš Rusnėje, bet įspūdžiai panašūs. Prisiminėme mokytojus „kirvius“, kurie neleisdavo ramiai pasėdėti per pamoką ir išspausdavo iš mūsų viską, ką tik galima išspausti. Sutarėme, kad ne tik vadovėlinės žinios yra svarbu. Pamatyti „gyvai“ ir išbandyti yra geriau, nes ilgam išleika patirtis. Kai kabinete per 30oC karščio, ne pats geriausias metas mokytis patalpoje. Todėl paskutines biologijos pamokas suplanavau Vievio nuotekų valymo įrengimų teritorijoje. Aišku, kvapas toli gražu ne šokolado fabriko. Buvo net tokių, kuriuos supykino. Bet mokiniai pamatė, kur atkeliauja nuotekos iš mūsų daugiabučių, kaip jos nusodinamos, iškošiamos, kaip rezervuaruose dirba mikroorganizmai ir kokios nuotekos lieka po valymo. Mokiniai sužinojo, kas yra aktyvusis dumblas, o kai kam net kilo mintis rašyti brandos darbą nuotekų tema. Aišku, netradicinėms veikloms reikalingas papildomas finansavimas. Džiaugiuosi, kad gimnazijos direktorius pasirūpino transportu. Birželio mėnesį turiningiau gali išnaudoti ir klasių auklėtojai. Pavyzdžiui, ekskursija po Aukštadvario regioninį parką. Istorinių žinių mokiniai gavo Kartuvių kalne, gaografijos – Velnio duobėje, biologijos – miške. Visus pradžiugino elniaragis, vabalas, įrašytas į Raudonąją knygą. 2b ir 2c klasių mokiniai, lydimi auklėtojų A.Jančiauskienės ir T.Einorienės, aktyviai praleido dvi dienas – ir nauda, ir pramoga!

Biologijos mokytoja, 2c klasės auklėtoja Audrutė Jančiauskienė

 

Birželio 14 dieną gimnazijoje buvo minima Gedulo ir Vilties diena, skirta įamžinti sovietų vykdytus trėmimus. Jau septintą kartą gimnazijos direktoriaus iniciatyva šalia gimnazijos buvo sodinamas atminimo medelis. Renginyje dalyvavo ir Šaulių sąjungos nariai.

Gimnazijos fojė buvo surengta foto paroda apie gimnazijos mokytojų V. Minkevičienės, B. Morkūnienės, D. Niparavičienės, A. Stančikaitės ir A. Vainiūnienės ištremtų šeimų istorijas. Mokytojos pasidalino savo jautriais prisiminimais apie patirtus skaudžius išgyvenimus. Taip pat buvo vykdoma akcija – gimnazijos bendruomenė žemėlapyje pažymėjo vietas, į kurias buvo ištremti jų artimieji.

Minint šią dieną gimnazijoje, nebuvo nei vieno abejingo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Griščenkienė

 

 

Lietuvių kalbai skirtas renginys „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ labiausiai sudomino tuos, kam reikėjo pasitaisyti pažymius. Kiekvienas mokinys gavo po 10 klausimų apie pirmąją lietuvišką knygą, apie raidžių kiekį lietuvių kalbos abėcėlėje, apie Lietuvos himno autorių, apie taisyklingą pavardžių formulavimą ir kt. Užduotys individualios, klaidos asmeninės, klaidų taisymas orientuotas į mokymąsi. Štai ir pažymys! Ne tiek už žinias, bet ir už daromą pažangą. Nusivylusių nebuvo, nes pažymiai labai geri!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė