Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena, skirta tam, kad visai Lietuvai susivienijus išsaugotume kiekvieną vardą ir likimą!

Tremtis tai nėra skaičius ar data. Trėmimai yra skirtingi likimai, istorijos ir žmonės ir kiekvienas likimas yra svarbus!

Kažkada šie likimai ir žmonės vaikščiojo gatvėmis, kuriomis šiandien vaikštome laisvoje Lietuvoje.

 Gimnazijos bendruomenė šią dieną skyrė laiką apmąstyti likimus tų, kurie patyrė tremtį ir kalinimus.

Ta proga šįmet jau vienuoliktą  kartą gimnazijos direktoriaus iniciatyva šalia gimnazijos buvo sodinamas Atminimo medelis.

                                                                 Tolerancijos centras